Shenzhen GaoHua Eco Packaging Co., Ltd

1. محصولات با کیفیت بالا با قیمت مناسب
دیدگاه خود را در نظر بگیرید، مواد و بسته بندی مناسب را تهیه کنید، فرآیند و کارایی را بهبود بخشید، در هزینه ها صرفه جویی کنید.

3. کنترل کیفیت
تمرکز بر چاپ و بسته بندی بیش از 20 سال، اجرای سیستم کنترل کیفیت کل فرآیند با مشارکت کامل کارکنان، دارای گواهینامه های متعدد: ISO9001:2015، ISO4001:1996 FSC BSCI DISNEY...

2. زنجیره تامین امنیتی و هوشمند
توافقنامه محرمانه امضا شده توسط همه کارکنان و کنترل دقیق محرمانه بودن تولید، برای اطمینان از امنیت اطلاعات.
تهیه یک مرحله ای مواد برای ادغام تمام فرآیندهای تولید و اطمینان از پیشرفت روان از خلاقیت تا محصولات نهایی.

4. طراحی و توسعه
با درک عمیق نیازهای بسته بندی شما، ما خدمات ارزش افزوده کارآمدی از جمله نقشه های مهندسی و ساخت نمونه اولیه را ارائه می دهیم.